Trzeźwe Poranki, 2017-12-22 (audio)

Czym jest alkoholizm? Czy spożywanie alkoholu oraz choroba alkoholowa ma wpływ na liczbę przestępstw? W jaki sposób zapobiegać tym niepokojącym zjawiskom? Zapraszamy na audycję edukacyjno-informacyjno-porfilaktyczną pt.: „Trzeźwe Poranki”, a w niej między innymi wypowiedzi tych, którzy doświadczyli skutków nadużywania alkoholu.

Audycja nr 5 – Jak pomóc sobie lub bliskim wyjść z nałogu? – emisja 22.12.2017

Audycja to kontynuacja wywiadu w więziennym psychologiem i psychoterapeutą uzależnień. Znajdziemy tu informacje o tym jak wygląda i ile trwa terapia uzależnień w warunkach więziennych i wolnościowych, na jakie problemy napotyka się w jej trakcie, jakie ruchy samopomocowe

 

Zapraszamy do wysłuchania pierwszej audycji, klikając w głośnik! Kontakt
Napisz lub zadzwoń!
Fundacja Cogito Ergo Credo
ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39

66-620 Gubin (PL)
e-mail: biuro @ cogitoergocredo.org, tel. +48 508 495 141