Trzeźwe Poranki, 2017-12-19 (audio)

Czym jest alkoholizm? Czy spożywanie alkoholu oraz choroba alkoholowa ma wpływ na liczbę przestępstw? W jaki sposób zapobiegać tym niepokojącym zjawiskom? Zapraszamy na audycję edukacyjno-informacyjno-porfilaktyczną pt.: „Trzeźwe Poranki”, a w niej między innymi wypowiedzi tych, którzy doświadczyli skutków nadużywania alkoholu.

Audycja nr 2 – Style picia i skutki choroby alkoholowej – emisja 19.12.2017

W odcinku omówiono style i typy w jakich przebiega u różnych ludzi choroba alkoholowa oraz jej skutki dla samych chorych i ich rodzin. Osadzeni dzielą się swoimi doświadczeniami z okresu zaawansowanej choroby tj. poczuciem osamotnienia i zamknięciem się w sobie, poczuciem tzw. „błędnego koła w piciu”, słomiany zapałem w chęci wyjścia z nałogu, doświadczeniami przestępstw popełnionych wobec członków swojej rodziny, utratą pracy, całkowitą dezintegracją psychiczną i problemami ze zdrowie fizycznym.

 

Zapraszamy do wysłuchania pierwszej audycji, klikając w głośnik! Kontakt
Napisz lub zadzwoń!
Fundacja Cogito Ergo Credo
ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39

66-620 Gubin (PL)
e-mail: biuro @ cogitoergocredo.org, tel. +48 508 495 141