Trzeźwe Poranki, 2017-12-18 (audio)

Czym jest alkoholizm? Czy spożywanie alkoholu oraz choroba alkoholowa ma wpływ na liczbę przestępstw? W jaki sposób zapobiegać tym niepokojącym zjawiskom? Zapraszamy na audycję edukacyjno-informacyjno-porfilaktyczną pt.: „Trzeźwe Poranki”, a w niej między innymi wypowiedzi tych, którzy doświadczyli skutków nadużywania alkoholu.

Audycja nr 1 – Początki choroby alkoholowej – emisja 18.12.2017

W audycji umieszczono informacje o tym jakie są przyczyny choroby alkoholowej i predyspozycje indywidualne do jej wystąpienia u konkretnej osoby. Omówiono także przebieg choroby alkoholowej i motywy nadużywania alkoholu. Osadzeni dzielą się swoimi doświadczeniami tzw. „początków picia” mówiąc o piciu dla towarzystwa i akceptacji rówieśników, ciekawości, problemach rodzinnych, złym wpływie środowiska domowego i lokalnego. 

 

Zapraszamy do wysłuchania pierwszej audycji, klikając w głośnik! Kontakt
Napisz lub zadzwoń!
Fundacja Cogito Ergo Credo
ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39

66-620 Gubin (PL)
e-mail: biuro @ cogitoergocredo.org, tel. +48 508 495 141